Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.
Po rozliczonej realizacji stażu uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości 1 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów ( wymienionych w zakładce Kadra) do dnia 5 lutego 2018r.

Staże i praktyki będą realizowane w okresie ferii zimowych oraz w okresie ferii letnich (tj.  od 12.02. do 23.02.2018 r. oraz od 25.06. do 6.07.2018 r.) w Zakładach Mechanicznych. 

You may also like