Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowania zgodnie z zasadami konkurencyjności dotyczącymi beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i zaprasza do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi: SZKOLNEGO LIDERA PROJEKTU W ZSOiZ w CIĘŻKOWICACH – 1 osoba

Zaproszenie do złożenia oferty – 14082018

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 31.08.2018r.:

You may also like