Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi – Specjalisty ds. zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE
  2. OFERTA
  3. UMOWA

W związku z omyłką  pisarską polegającą na podaniu błędnego nr zamówienia (w „Zaproszeniu” podano nr : CKZiU.070.4.7.4.2018 natomiast prawidłowy nr to : CKZiU.070.4.7.5.2018) poniżej zamieszczono poprawione „Zaproszenie” oraz „Ofertę”:

  1. ZAPROSZENIE
  2. OFERTA

W dniu 29.08.2018 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z uwagi na fakt, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Unieważnienie

You may also like