Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi – Specjalisty ds. zamówień publicznych. Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE
  2. Zał. 1 – OFERTA
  3. Zał. 2 – UMOWA

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11.09.2018r.:

  1. Wybór oferty najkorzystniejszej

You may also like