Plan Zamówień Publicznych na 2019 r.

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Zakup sprzętu komputerowego Dostawa Przetarg nieograniczony 80 000 I kwartał

 Tuchów dnia 25.01.2019

You may also like