Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa przetargu „Dostawa frezarki CNC w konfiguracji 3/4-osiowej” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.04.2019r.:

INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór_oferty_najkorzystniejszej

You may also like