PRZETARG NIEOGRANICZONY

nazwa zadania: „Wyposażenie pracowni  w CKZiU w Tuchowie” 
Zakres obejmuje: Dostawę szaf metalowych narzędziowych

UWAGA: Zmienia sie załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia  Poniżej do pobrania obowiązujący załącznik 

Aktualizacja 11.10.2019

You may also like