Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla części X.

Dyrektor CKZIU w Tuchowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla części X przeprowadzonego pn. „Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu Mistrzowie w zawodzie II”

Załącznik: INFORMACJA

You may also like