REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w poniższych zajęciach w szkołach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Formularze rekrutacyjne należy składać do 24 października 2018 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

 

Zajęcia odbędą się w następujących lokalizacjach:

Zakliczyn

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 3. zajęcia usługi gastronomiczne
 4. zajęcia z przedmiotu technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Wojnicz

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Tuchów

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego

Ryglice

 1. zajęcia technologia gastronomiczna
 2. zajęcia z przedmiotu procesy technologiczne
 3. język angielski zawodowy

Żabno

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Ciężkowice

 1. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 2. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych,  w tym nauka języka obcego zawodowego ze znajomością specjalistycznej terminologii z danej branży.

 

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 11 października 2018 r.

W dniu 11 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 13/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Tuchowie po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

16 uczniom:

 • stypendium za odbyty staż /praktykę,

16 uczniom:

 • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 10 października 2018 r.

W dniu 10 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 13/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Tuchowie po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

30 uczniom:

 • stypendium za odbyty staż /praktykę,

13 uczniom:

 • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 9 października 2018 r.

 

W dniu 9 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 20/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

20 uczniom:

 • stypendium za odbyty staż /praktykę,

2 uczniom:

 • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W wyniku przeprowadzonych rekrutacji uzupełniających i dalszą niewystarczającą liczbą kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w poniższych kursach w szkołach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 15 października 2018 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

 1. Kurs prawa jazdy kat. B
 • Uczestnicy kursu – 20 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: ZSLiT w Wojniczu*

 

*miejsce prowadzenia zajęć może ulec zmianie w zależności od zrekrutowanych uczestników

Continue Reading

REKRUTACJA NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE NA WYŻSZE UCZELNIE

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanych szkołach :

ZSP Żabno

Termin wyjazdu: październik- grudzień 2018 r.

Wyjazd do PWSZ w Tarnowie dla uczniów ZSP w Żabnie uczestników projektu Mistrzowie w zawodzie.

ZSLiT Wojnicz

Termin wyjazdu: październik- grudzień 2018 r.

Wyjazd na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dla uczniów ZSLiT w Wojniczu uczestników projektu Mistrzowie w zawodzie.

ZSP Zakliczyn

Termin wyjazdu: październik- grudzień 2018 r.

Wyjazd na Politechnikę Krakowską w Krakowie dla uczniów ZSP w Zakliczynie uczestników projektu Mistrzowie w zawodzie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 19.10.2018 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Continue Reading

Rekrutacja na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Formularze rekrutacyjne należy składać do 17 października 2018 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Zajęcia odbędą się w następujących lokalizacjach:

Zakliczyn

1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
3. zajęcia usługi gastronomiczne
4. zajęcia z przedmiotu technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Wojnicz

1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Tuchów

1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego

Ryglice

1. zajęcia technologia gastronomiczna
2. zajęcia z przedmiotu procesy technologiczne
3. język angielski zawodowy

Żabno

1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Ciężkowice

1. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
2. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych,  w tym nauka języka obcego zawodowego ze znajomością specjalistycznej terminologii z danej branży.

 

Continue Reading

Rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do
19 października 2018 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział
w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

1. Kurs zawodowy: Kurs – nowoczesne techniki przygotowania potraw
Uczestnicy kursu – 12 uczniów ZSP w Ryglicach
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

2. Kurs zawodowy: Kurs – nowoczesne techniki przygotowania potraw
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

3. Kurs zawodowy: Kurs – nowoczesne techniki przygotowania potraw
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

4. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia orientalna
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

5. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia orientalna
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

6. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia węgierska i angielska
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

7. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia węgierska i angielska
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

8. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia rosyjska i francuska
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

9. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia rosyjska i francuska
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

10. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia śródziemnomorska i hiszpańska
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

 

11. Kurs zawodowy: Kurs – kuchnia śródziemnomorska i hiszpańska
Uczestnicy kursu – 12 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 20 godz.

  

12. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

Uczestnicy kursu – 10 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 16 godz.

 

13. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

Uczestnicy kursu – 10 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 16 godz.

14. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSP w Żabnie
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
Wymiar zajęć: 16 godz.

 

15. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSP w Ryglicach
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
Wymiar zajęć: 16 godz.

 

16. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSOiZ w Ciężkowicach
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
Wymiar zajęć: 16 godz.

17.  Kurs zawodowy: Kurs carvingu

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
Wymiar zajęć: 16 godz.

18.  Kurs zawodowy: Kurs – obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

Uczestnicy kursu – 9 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 15 godz.

 

19. Kurs zawodowy: Kurs – obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

Uczestnicy kursu – 9 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 15 godz.

20. Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

Uczestnicy kursu – 9 uczniów ZSP w Żabnie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 15 godz.

 

21. Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

Uczestnicy kursu – 9 uczniów ZSP w Żabnie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 15 godz.

22. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSP w Ryglicach
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
Wymiar zajęć: 15 godz.

 23. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSP w Ryglicach
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
Wymiar zajęć: 15 godz.

24. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSP w Żabnie
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
Wymiar zajęć: 15 godz.

25. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów – CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 15 godz.

26. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej.

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSOiZ w Ciężkowicach
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
Wymiar zajęć: 15 godz.

 

27. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSLiT w Wojniczu
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
Wymiar zajęć: 15 godz.

 

28. Kurs zawodowy (1): Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
Wymiar zajęć: 15 godz.

 

29. Kurs zawodowy (2): Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
Wymiar zajęć: 15 godz.

 

30. Kurs zawodowy (3): Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
Wymiar zajęć: 15 godz.

31. Kurs zawodowy (4): Obsługa kasy fiskalnej

Uczestnicy kursu – 8 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
Wymiar zajęć: 15 godz.

32. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 9 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.

 

33. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 9 uczniów CKZiU w Tuchowie
Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.

 

34. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSP w Ryglicach
Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSP w Ryglicach i 10 godz. w CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.

 

35. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSLiT w Wojniczu
Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSLiT w Wojniczu i 10 godz. w CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.

 

36. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSP w Żabnie
Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSP w Żabnie i 10 godz. w CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.

 

37. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSP w Zakliczynie i 10 godz. w CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.

 

38. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSP w Zakliczynie i 10 godz. w CKZiU w Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.

 

39. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

Uczestnicy kursu – 10 uczniów ZSOiZ w Ciężkowicach
Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSOiZ w Ciężkowicach i 10 godz. w CKZiUw Tuchowie
Wymiar zajęć: 33 godz.
Continue Reading

Rekrutacja na kursy zawodowe

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w poniższym kursie w szkołach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 października 2018 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

1. Kurs prawa jazdy kat. B

Uczestnicy kursu – 20 uczniów ZSP w Zakliczynie
Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: ZSLiT w Wojniczu

 

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 25 września 2018 r.

 

W dniu 25 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 16/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 4 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ryglicach po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

8 uczniom:

 • stypendium za odbyty staż /praktykę,

8 uczniom:

 • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading