INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 18 lipca 2018 r.

 

W dniu 18 lipca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 10/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Tuchowie po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała 12 uczniom:

  • stypendium za odbyty staż /praktykę,
  • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

Rekrutacja na staże zawodowe dla nauczycieli

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na bezpłatne staże zawodowe u pracodawców dla nauczycieli kształcenia zawodowego lub praktycznej nauki zawodu w branży turystyczno – gastronomicznej oraz branży mechanicznej i górniczo-hutniczej.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 24 maja 2018 r. w sekretariacie CKZiU w Tuchowie lub w biurze projektu w CKZiU w Tuchowie ul. Reymonta 19.

Staże będą realizowane w okresie ferii letnich w 2018 roku w wymiarze 40 godzin.

Nauczycielom biorącym udział w stażu zostaną zrefundowane koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, badań lekarskich, ubezpieczeń, odzieży roboczej.

Continue Reading

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na kurs zawodowy Spawacz/zgrzewacz tworzyw sztucznych – Formularze rekrutacyjne należy składać do
24 maja 2018 r. u szkolnego lidera lub w sekretariacie szkoły – ZSP Ryglice.
Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

1. Kurs zawodowy: spawacz/zgrzewacz tworzyw sztucznych
• Uczestnicy kursu – 1 uczeń
• Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
• Wymiar zajęć: nie mniej niż 35 godz.

Continue Reading

REKRUTACJA NA WIZYTĘ ZAWODOZNAWCZĄ

Termin wyjazdu: czerwiec 2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole :

  1. ZSLiT Wojnicz – 9 miejsc,
  2. ZSP Żabno – 8 miejsc,
  3. ZSP Ryglice – 8 miejsc.

Wizyta zawodoznawcza – Fabryka Samochodów Fiat w Tychach

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 24.05.2018 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Continue Reading

REKRUTACJA NA WIZYTĘ ZAWODOZNAWCZĄ

Termin wyjazdu: maj/czerwiec 2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole :

ZSP w Ryglicach

Wizyta zawodoznawcza organizacja i przeprowadzenie wizyty zawodoznawczej szlakiem produktów regionalnych i tradycyjnych: Kraków, Pogorzany, Żmiąca, Sechna.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 11.05.2018 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

———————————————————–

Termin wyjazdu: maj 2018 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole :

ZSOiZ w Cieżkowicach

Wizyta zawodoznawcza organizacja i przeprowadzenie wizyty zawodoznawczej w HERON LIVE HOTEL W SIENNEJ K/ GRÓDKA

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 11.05.2018 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy

Continue Reading

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W związku z rezygnacją ucznia zakwalifikowanego na poniższy kurs zawodowy realizowany w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na kurs zawodowy – naprawy opon (ogumienia) w samochodach. Formularze rekrutacyjne należy składać do 20 kwietnia 2018 r. u szkolnego lidera lub w sekretariacie szkoły: ZSLiT Wojnicz.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

 

 

  1. Kurs zawodowy: naprawy opon (ogumienia) w samochodach
  • Uczestnicy kursu – 1 uczeń ZSLiT w Wojniczu
  • Miejsce prowadzenia zajęć: teren Powiatu Tarnowskiego
  • Wymiar zajęć: nie mniej niż 70 godz.
Continue Reading

REKRUTACJA NA WIZYTĘ ZAWODOZNAWCZĄ

Termin wyjazdu: maj 2018 r.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole: ZSP w Żabnie
Wizyta zawodoznawcza – walory środowiskowe w gastronomii Podhala: w Miasteczku Galicyjskim, w pasiece Barć w Kamiennej, w Pstrągowej Dolinie w Łabowej oraz w Hotelu Belveder w Zakopanym.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 20.04.2018 r.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Continue Reading

Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

 

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.

Po rozliczonej realizacji stażu/praktyki uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości                           1 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów (wymienionych w zakładce Kadra) do dnia 6 kwietnia 2018 r.

Staże i praktyki będą realizowane w okresie ferii letnich.

Continue Reading

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na kurs zawodowy Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC – Formularze rekrutacyjne należy składać do 28 marca 2018 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Continue Reading