INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 16 września 2019 r.

W dniu 16 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                      w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki                     w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanegoprzez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż /praktykę  – 17 uczniom z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu           

2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki –                                        10 uczniom z Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 12 września 2019 r.

W dniu 12 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                      w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki                     w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanegoprzez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż /praktykę  – 8 uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                       w Żabnie 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

Rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do
20 września 2019 r.  w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub w biurze projektu (CKZiU Tuchów, III piętro).

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

1. Kurs zawodowy: Obsługa specjalistycznych programów – AutoCad

  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

2. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 50 godz.
Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 2 września 2019 r.

W dniu 2 września 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                      w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki                     w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanegoprzez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż /praktykę  – 27 uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych                       w Ryglicach 

2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki –                                        18 uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 26 sierpnia 2019 r.

W dniu 26 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż /praktykę – 2 uczniom z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 22 sierpnia 2019 r.

W dniu 22 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż/praktykę – 9 uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach

2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki – 6 uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r.

W dniu 21 sierpnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż /praktykę – 18 uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach

2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki – 9 uczniom z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 25 lipca 2019 r.

W dniu 25 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki  w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanegoprzez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż /praktykę  – 5 uczniom z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, 

2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki – 5 uczniom z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 19 lipca 2019 r.

W dniu 19 lipca 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

1) stypendium za odbyty staż /praktykę  – 55 uczniom z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie, 

2) refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki – 36 uczniom z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie.

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

REKRUTACJA NA WIZYTĘ ZAWODOZNAWCZĄ

6  maj 2019 r. 

Termin wyjazdu: maj  – czerwiec 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole :

ZSP Ryglice

Wizyta zawodoznawcza do ośrodków hotelowo wypoczynkowych i gastronomicznych Zakopanego.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 17.05.2019 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

—————————————–

6  maj 2019 r. 

Termin wyjazdu: maj – czerwiec 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole :

ZSOiZ w Ciężkowicach

Wizyta zawodoznawcza organizacja i przeprowadzenie wizyty zawodoznawczej w HERON LIVE HOTEL W SIENNEJ K/ GRÓDKA

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 17.05.2019 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

—————————————–

6  maj 2019 r. 

Termin wyjazdu: maj – czerwiec 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole :

ZSP w Zakliczynie

Wizyta zawodoznawcza organizacja i przeprowadzenie wizyty zawodoznawczej w Hotelu Bristol Tradition & Luxury, zakładzie produkcyjnym RESMLECZ – Mlekowita w Rzeszowie (lub Stary Browar w Rzeszowie) oraz w Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 17.05.2019 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Continue Reading