Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.

Po rozliczonej realizacji stażu/praktyki uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości  1 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów (wymienionych w zakładce Kadra) do dnia 30 kwietnia 2019 r.

Staże i praktyki będą realizowane w okresie ferii letnich.

Continue Reading

REKRUTACJA NA WIZYTĘ ZAWODOZNAWCZĄ

Termin wyjazdu: maj 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole: ZSLiT Wojnicz

Wizyta zawodoznawcza w Hotelu Krynica Zdrój, Hotel Pegaz z pokazem barmańskim oraz warsztatami barmańskimi.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 15.04.2019 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Continue Reading

REKRUTACJA NA WIZYTĘ ZAWODOZNAWCZĄ 


Termin wyjazdu: czerwiec 2019 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanej szkole:

  1. ZSLiT Wojnicz – 9 miejsc,
  2. ZSP Żabno – 8 miejsc,
  3. ZSP Ryglice – 8 miejsc.

Wizyta zawodoznawcza – Fabryka Samochodów Fiat w Tychach

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 14.03.2019 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Continue Reading

Plan Zamówień Publicznych na 2019 r. /korekta z dnia 12.02.2019/

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Zakup sprzętu komputerowego Dostawa przetarg nieograniczony lub zapytanie o cenę  zgodnie  WYTYCZNYMI PROGRAMOWYMI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020 72 000 zł I kwartał
Zakup frezarki CNC Dostawa Przetarg nieograniczony 180 000 złI kwartał

 Tuchów, dnia 12.02.2019 roku

Continue Reading

Rekrutacja na staże zawodowe dla nauczycieli

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na bezpłatne staże zawodowe u pracodawców dla nauczycieli kształcenia zawodowego lub praktycznej nauki zawodu w branży turystyczno – gastronomicznej oraz branży mechanicznej i górniczo-hutniczej.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do dnia 4 stycznia 2019 r. w sekretariacie CKZiU w Tuchowie lub w biurze projektu w CKZiU w Tuchowie ul. Reymonta 19.

Staże będą realizowane w okresie ferii zimowych w 2019 roku w wymiarze 40 godzin.

Nauczycielom biorącym udział w stażu zostaną zrefundowane koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia, badań lekarskich, ubezpieczeń, odzieży roboczej.

Continue Reading

Informacja

Informuję, że w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach kursów zawodowych w projekcie „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za najkorzystniejsze zostały uznane oferty…

Sprawozdanie_- komisja

Continue Reading