Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.
Po rozliczonej realizacji stażu/praktyki uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości 1 500,00 zł.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów (wymienionych w zakładce Kadra) do dnia 14 grudnia 2018 r.
Staże i praktyki będą realizowane w okresie ferii zimowych oraz w okresie ferii letnich (tj. od 14.01.2019r. do 25.01.2019 r. oraz od 24.06.2019. do 5.07.2019r.)

Continue Reading

Ogłoszenie o naborze na stanowisko NAUCZYCIELA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko NAUCZYCIELA do prowadzenia zajęć w ramach kursów zawodowych w PROJEKCIE pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE

realizowanego przez CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w TUCHOWIE

 

Znak: CKZiU.070.4.13.2018                                                                           Data: 20.11.2018 r.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w związku z realizacją projektu pn. „Mistrzowie w zawodzie” poszukuje kandydatów na stanowisko nauczyciela do przeprowadzenia kursów zawodowych.

Projekt „Mistrzowie w zawodzie” realizowany w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Cel konkursu: Zatrudnienie nauczyciela w celu realizacji zajęć w ramach kursów zawodowych w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, priorytet X, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

 1. KONKURS_NA_ZAJĘCIA
 2. OFERTA
 3. WYRAZENIE_ZGODY_NA_PRZETWARZANIE_DANYCH_OSOBOWYCH
 4. UMOWA_O_PRACE
 5. zał_1_do_UMOWY
 6. zał_2_do_UMOWY
 7. zał_3_do_UMOWY
 8. zał_4_do_UMOWY
Continue Reading

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 21 listopada 2018 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

 

 1. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów z CKZiU w Tuchowie (branża mechaniczna)
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów w Tuchowie (branża mechaniczna)
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej
 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów z CKZiU w Tuchowie (branża mechaniczna)
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Przygotowania i montażu konstrukcji stalowych
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Podstawy metrologii warsztatowej
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Obsługa specjalistycznych programów – AutoCad
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Obsługa specjalistycznych programów – AutoCad
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów:
 1. 4 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 2. 6 uczniów ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

 

 1.  Kurs zawodowy (1): AutoCad
 • Uczestnicy kursu (1) – 10 uczniów z ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

 

 1. Kurs zawodowy (2): AutoCad
 • Uczestnicy kursu (2) – 10 uczniów z ZSP w Zakliczynie;
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka silników ZI
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka silników ZI
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1.  Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka silników ZI
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. 13.  Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka silników ZI
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka silników ZI
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Układy hamulcowe z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Geometria pojazdów użytkowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Geometria pojazdów użytkowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs diagnostyki komputerowej pojazdów samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP Żabno
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

  

 1. Kurs zawodowy: Diagnostyka i naprawa układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Diagnostyka i naprawa układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz

 

 1. Kurs zawodowy: Diagnostyka i naprawa układów bezpieczeństwa czynnego: ABS,ASR, ESP
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Diagnostyka samochodowych układów elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem testera i oscyloskopu
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek skrawających (operator tokarki i frezarki)
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 55 godz.

 

 

 1. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 50 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  1. 5 uczniów z ZSP w Ryglicach
  2. 5 uczniów z ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 50 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  1. 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
  2. 2 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
  3. 3 uczniów z ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 50 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 4 grupy po 5 uczniów z ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 2 grupy po 5 uczniów z ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

 1. Kurs zawodowy: Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów z ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

 

Uwaga: miejsce prowadzenia zajęć może ulec zmianie w zależności od zrekrutowanych uczestników

 

Continue Reading

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

W związku z dalszą niewystarczającą liczbą kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w poniższych zajęciach w szkołach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Formularze rekrutacyjne należy składać do 31 października 2018 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

 

Zajęcia odbędą się w następujących lokalizacjach:

Zakliczyn

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 3. zajęcia usługi gastronomiczne
 4. zajęcia z przedmiotu technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Wojnicz

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Tuchów

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego

Ryglice

 1. zajęcia technologia gastronomiczna
 2. zajęcia z przedmiotu procesy technologiczne
 3. język angielski zawodowy

Żabno

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Ciężkowice

 1. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 2. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych,  w tym nauka języka obcego zawodowego ze znajomością specjalistycznej terminologii z danej branży.

Continue Reading

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

W związku z niewystarczającą liczbą kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w poniższych zajęciach w szkołach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze – Formularze rekrutacyjne należy składać do 24 października 2018 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

 

Zajęcia odbędą się w następujących lokalizacjach:

Zakliczyn

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 3. zajęcia usługi gastronomiczne
 4. zajęcia z przedmiotu technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Wojnicz

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Tuchów

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego

Ryglice

 1. zajęcia technologia gastronomiczna
 2. zajęcia z przedmiotu procesy technologiczne
 3. język angielski zawodowy

Żabno

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Ciężkowice

 1. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 2. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych,  w tym nauka języka obcego zawodowego ze znajomością specjalistycznej terminologii z danej branży.

 

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 11 października 2018 r.

W dniu 11 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 13/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Tuchowie po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

16 uczniom:

 • stypendium za odbyty staż /praktykę,

16 uczniom:

 • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 10 października 2018 r.

W dniu 10 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 13/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Tuchowie po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

30 uczniom:

 • stypendium za odbyty staż /praktykę,

13 uczniom:

 • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ z dnia 9 października 2018 r.

 

W dniu 9 października 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 20/2018 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnej do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego przez Powiat Tarnowski ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Komisja po weryfikacji wniosków pod względem formalnym i merytorycznym przyznała:

20 uczniom:

 • stypendium za odbyty staż /praktykę,

2 uczniom:

 • refundację biletu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu/praktyki

 

Zgodnie z § 8 ust. 1 Regulaminu wypłaty stypendium dla ucznia stażysty/praktykanta po odbyciu stażu/praktyki w ramach projektu Mistrzowie w zawodzie realizowanego przez Powiat Tarnowski w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 został sporządzony protokół obejmujący listę osób którym przyznano stypendium.

Protokół po podpisaniu przez członków Komisji stypendialnej został przekazany do księgowości CKZiU w Tuchowie celem wypłaty stypendiów dla uczniów.

 

KIEROWNIK PROJEKTU

/ /

Dr inż. Ryszard Mysior

Continue Reading

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W wyniku przeprowadzonych rekrutacji uzupełniających i dalszą niewystarczającą liczbą kandydatów zainteresowanych uczestnictwem w poniższych kursach w szkołach powiatu tarnowskiego w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja międzyszkolna na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 15 października 2018 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.
Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

 1. Kurs prawa jazdy kat. B
 • Uczestnicy kursu – 21 uczniów
 • Miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: ZSLiT w Wojniczu*

 

*miejsce prowadzenia zajęć może ulec zmianie w zależności od zrekrutowanych uczestników

Continue Reading

REKRUTACJA NA WYJAZDY DYDAKTYCZNE NA WYŻSZE UCZELNIE

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w podanych szkołach :

ZSP Żabno

Termin wyjazdu: październik- grudzień 2018 r.

Wyjazd do PWSZ w Tarnowie dla uczniów ZSP w Żabnie uczestników projektu Mistrzowie w zawodzie.

ZSLiT Wojnicz

Termin wyjazdu: październik- grudzień 2018 r.

Wyjazd na Uniwersytet Rolniczy w Krakowie dla uczniów ZSLiT w Wojniczu uczestników projektu Mistrzowie w zawodzie.

ZSP Zakliczyn

Termin wyjazdu: październik- grudzień 2018 r.

Wyjazd na Politechnikę Krakowską w Krakowie dla uczniów ZSP w Zakliczynie uczestników projektu Mistrzowie w zawodzie.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 19.10.2018 r.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Continue Reading