REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze. Formularze rekrutacyjne należy składać do 23 października 2017r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Zajęcia odbędą się w następujących lokalizacjach:

Zakliczyn

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego – 2 grupy
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 3. zajęcia usługi gastronomiczne
 4. zajęcia z przedmiotu technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych

Wojnicz

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Tuchów

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego
 2. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego

Ryglice

 1. zajęcia technologia gastronomiczna
 2. zajęcia z przedmiotu procesy technologiczne
 3. język angielski zawodowy

Żabno

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Ciężkowice

 1. zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego zawodowego
 2. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych,  w tym nauka języka obcego zawodowego ze znajomością specjalistycznej terminologii z danej branży.

Continue Reading

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Formularze rekrutacyjne należy składać do 22 września 2017r. do sekretariatu CKZiU lub biura projektu w CKZiU w Tuchowie, ul. Reymonta 19.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla nauczycieli:

 1. Kurs diagnostyki i naprawy układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASP, ESP – 2 osoby
 2. Kurs diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych – 1 osoba
 3. Kurs diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera KTS – 1 osoba
 4. Budowa i diagnostyka układów Common Rail I i II etap – 1 osoba
 5. Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych – 1 osoba
 6. Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych – 1 osoba
Continue Reading

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli. Formularze rekrutacyjne należy składać do 29 czerwca 2017r. do sekretariatu CKZiU lub biura projektu w CKZiU w Tuchowie, ul. Reymonta 19.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla nauczycieli:

 1. Kurs diagnostyki i naprawy układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASP, ESP – 3 osoby
 2. Kurs kwalifikacyjny diagnosty samochodowego – 7 osób
 3. Kurs AutoCAD + Egzamin – 3 osoby
 4. Kurs diagnostyki układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach samochodowych – 2 osoby
 5. Kurs diagnostyka w praktyce z wykorzystaniem testera KTS – 1 osoba
 6. Budowa i diagnostyka układów Common Rail I i II etap – 2 osoby
 7. Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych – 2 osoby
 8. Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych – 2 osoby
 9. Kurs obsługi i programowania obrabiarek CNC – 2 osoby
 10. Kurs kelnerski – 2 osoby
 11. Studia podyplomowe – Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie – 1 osoba
Continue Reading

Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.
Po rozliczonej realizacji stażu uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości 1 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów ( wymienionych w zakładce Karda) do dnia 2 czerwca 2017r.

 

Continue Reading