Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19 marca 2020 r.

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie informuje o zmianie ogłoszenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

http://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/4a09ee18-d8c5-4518-b94f-8dd867ee302c

Continue Reading

Przetarg nieograniczony

nazwa zadania: Wyposażenie pracowni  w CKZiU w Tuchowie”

 Zakres obejmuje: Dostawę szaf metalowych narzędziowych

Continue Reading

PRZETARG NIEOGRANICZONY

nazwa zadania: „Wyposażenie pracowni  w CKZiU w Tuchowie” 
Zakres obejmuje: Dostawę szaf metalowych narzędziowych

UWAGA: Zmienia sie załącznik nr 6 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia  Poniżej do pobrania obowiązujący załącznik 

Aktualizacja 11.10.2019

Continue Reading

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NAZWA ZADANIA:

„Wyposażenie pracowni w CKZiU w Tuchowie” zamówienie podzielone zostało na dwie części:
cz. I – Dostawa szaf metalowych narzędziowych
cz. II – Dostawa elektronarzędzi

——–

Informacja o wyborze oferty –  cz.II dostawa elektronarzędzi

Continue Reading

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa przetargu „Dostawa frezarki CNC w konfiguracji 3/4-osiowej” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 01.04.2019r.:

INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór_oferty_najkorzystniejszej

Continue Reading

Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa przetargu „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO CKZiU W TUCHOWIE” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
  2. SIWZ z ZAŁACZNIKAMI

Aktualizacja 12.03.2019:

Informacja z otwarcia ofert w dniu 29.03.2019r.:

INFORMACJA_Z_OTWARCIA_OFERT

 

Wybór oferty najkorzystniejszej

Wybór_oferty_najkorzystniejszej

Continue Reading

Plan Zamówień Publicznych na 2019 r. /korekta z dnia 12.02.2019/

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Zakup sprzętu komputerowego Dostawa przetarg nieograniczony lub zapytanie o cenę  zgodnie  WYTYCZNYMI PROGRAMOWYMI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020 72 000 zł I kwartał
Zakup frezarki CNC Dostawa Przetarg nieograniczony 180 000 złI kwartał

 Tuchów, dnia 12.02.2019 roku

Continue Reading

Plan Zamówień Publicznych na 2019 r.

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.),

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Zakup sprzętu komputerowego Dostawa Przetarg nieograniczony 80 000 I kwartał

 Tuchów dnia 25.01.2019

Continue Reading

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi – Specjalisty ds. zamówień publicznych. Załączniki:

  1. ZAPROSZENIE
  2. Zał. 1 – OFERTA
  3. Zał. 2 – UMOWA

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 11.09.2018r.:

  1. Wybór oferty najkorzystniejszej
Continue Reading