Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w CKZiU w Tuchowie”

Ogłoszenie o zamówieniu pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w CKZiU w Tuchowie”.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu _26092017_wysłane do TED.
 2. SIWZ_dostawy_30092017
 3. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_1
 4. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_2
 5. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_3
 6. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_4
 7. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_5
 8. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_6
 9. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_7
 10. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_8
 11. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_9
 12. SIWZ_OPZ_Zalacznik_6_10

Informacja z otwarcia ofert na udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w CKZiU w Tuchowie”:

Informacja-z-otwarcia-ofert_6.11.2017-poprawa

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla Części II i Części V:

Wybór_oferty_-_Część_II_i_V -_28.11.2017

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla Części I,  Części III, Części IV, Części VIII, Części IX, Części X:

Wybór_oferty_dostawy_Czesc_I_Czesc_III_Czesc_IV_Czesc_VIII_Czesc_IX_Czesc_X -_30.11.2017

Informacja o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej dla Części X:

Unieważnienie i powtórna ocena ofert – Część X – 4.12.2017

Informacja o unieważnieniu postępowania dla Części VI, Części VII, Części X:

Unieważnienie postepowania:_Czesc VI_Czesc VII_Czesc X – 13.12.2107

Continue Reading

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na praktyczne kształcenie w zawodach mechanicznych przez wykonanie prac remontowo – budowlanych”. w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Continue Reading

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w branży mechanicznej w CKZiU w Tuchowie” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – 21082017

Continue Reading