Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w branży mechanicznej w CKZiU w Tuchowie”

postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej http://www.odidz.strefa.pl/mwz-zamowienia-publ.html

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ oraz modyfikacje SIWZ:

 

Continue Reading

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w branży mechanicznej w CKZiU w Tuchowie”

postępowanie zostało ogłoszone na stronie internetowej http://www.odidz.strefa.pl/mwz-zamowienia-publ.html

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ oraz modyfikacje SIWZ:

  1. Odpowiedzi na pytania do SIWZ – 27062017
  2. Załącznik nr 1 do pisma z dnia 27.06.2017 – „Zał 6.9. – t.j. z dnia 27.062017”
  3. Załącznik nr 2 do pisma z dnia 27.06.2017 – „Projekt umowy – t.j. z dnia 27.062017”
Continue Reading