Witaj w Projekcie

1 stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach […]

Czytaj więcej