Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Listopad 2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: zadanie pn: „Zakup pomocy dydaktycznych” Zamówienie dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do […]

Czytaj więcej

Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Październik 2020 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: zadanie pn: „Zakup pomocy dydaktycznych” Zamówienie dotyczy dostawy pomocy dydaktycznych do […]

Czytaj więcej