Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Adaptacja i modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na praktyczne kształcenie w zawodach mechanicznych przez wykonanie prac remontowo – budowlanych”. w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Continue Reading

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w branży mechanicznej w CKZiU w Tuchowie” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – 21082017

Continue Reading