1 stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach turystyczno-gastronomicznej oraz budowlanej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.

W ramach projektu przewidziane są staże/praktyki zawodowe, kursy zawodowe (w tym nadające kwalifikacje) dla uczniów/uczennic technikum oraz branżowych szkół I stopnia, a także dla nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych.

Ponadto zmodernizowane i wyremontowane zostaną pracownie: spawalnictwa w CKZiU w Tuchowie oraz AutoCAD w ZSP w Zakliczynie. W Tuchowie zostanie utworzona nowa pracownia przygotowywania i ekspedycji śniadań, a także budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż windy, platformy do transportu osób na wózku inwalidzkim, dostosowanie łazienki.

W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu poprzez zakup sprzętu, urządzeń i pomocy technodydaktycznych do pracowni i warsztatów szkolnych – CKZiU Tuchów: pracownia spawalnictwa, przygotowywania i espedycji śniadań; ZSP Zakliczyn: pracownia AutoCAD, gastronomiczna, zbrojarza, brukarza, posadzkarsko-okładzinowa; ZSP Żabno: pracownia obsługi gości; ZSOiZ Ciężkowice: pracownia cukierniczo-gastronomiczna; ZSLiT Wojnicz: pracownia carvingu.

okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.08.2023
całkowita wartość projektu: 5 135 967,79 zł
w tym dofinansowanie UE: 4 365 572,62 zł

szkoły biorące udział w projekcie:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie – Realizator
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku


Dnia 20 czerwca 2023 r. został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie projektu „Mistrzowie w zawodzie II” wspófinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. W myśl jego zapisów projekt został przedłużony do dnia 31 października 2023 r., dzięki czemu przez dodatkowe dwa miesiące realizacji nauczyciele i uczniowie będą mogli skorzystać z kolejnych form wsparcia:

  1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie:

– kurs AutoCAD Inventor – 10 uczniów
– kurs operatora wózków widłowych – 5 uczniów
– kurs obsługi kas kelnerskich z terminalem POS – 8 uczniów
– kurs catering małych imprez okolicznościowych – 10 uczniów

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie:

– kurs AutoCAD Inventor – 10 uczniów
– kurs operatora wózków widłowych – 6 uczniów
– kurs wykonywania tynków maszynowych – 5 uczniów
– kurs przygotowania imprez masowych wraz z cateringiem – 10 uczniów

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach:

– kurs AutoCAD – 10 uczniów
– kurs AutoCAD (poziom podstawowy, rozszerzony, projektowanie 3D) – 1 nauczyciel
– kurs kelnerski z elementami parzenia kawy – 10 uczniów

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach:

– kurs cukierniczy – 10 uczniów

  • Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu:

– kurs kuchnie świata – 10 uczniów
– kurs operatora wózków widłowych – 4 uczniów

  • Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie:

– kurs operatora wózków widłowych – 5 uczniów

Na powyższe kursy zakupiono dodatkowe pomoce dydaktyczne dla uczniów, m. in. agregat tynkarski, skanery 3D, ekspresy do kawy, kocioł warzelny, termosy, kuchenki gazowo-elektryczne, stoły cateringowe, naczynia, garnki, patelnie. Zapewniono również materiały zużywalne do pracy na kursach w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz budowlanej.

Celem kursów jest podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej oraz nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji zawodowych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.