REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do
19 września 2018 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział
w projekcie.

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

1: Kurs naprawy opon (ogumienia) w samochodach

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności wulkanizatora.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni mieć ukończone 16 lat.
 2. Uczniowie we własnym zakresie uzyskują zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w kursie wulkanizatora.
 3. Planowana liczba uczestników w roku szkolnym:
  • 2017/2018 – 5 uczniów (ZSLiT Wojnicz)
  • 2018/2019 – 5 uczniów (ZSLiT Wojnicz)
 4. Zamawiający wymaga aby zajęcia odbywały w zakładzie wulkanizacyjnym / warsztacie specjalistycznym / ośrodku specjalistycznym na terenie Powiatu Tarnowskiego. W przypadku gdy odbywają się poza terenem Powiatu Tarnowskiego Wykonawca ponosi koszty dojazdu lub koszty noclegu w okresie trwania zajęć.
 5. Kurs powinien się rozpocząć w roku szkolnym:

– 2017/2018 w terminie określonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy

– 2018/2019 w terminie określonym przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie kursu od dnia 1 sierpnia 2018 r.

 1. Kurs powinien się zakończyć w roku szkolnym:
  • 2017/2018 do 30 lipca
  • 2018/2019 do 30 lipca.

 

2: Kurs lakiernika samochodowego

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności lakiernika z ukierunkowaniem na branżę motoryzacyjną.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni być pełnoletni.
 2. Planowana liczba uczestników w roku szkolnym:

– 2017/2018 – 5 uczniów (ZSLiT Wojnicz)

– 2018/2019 – 5 uczniów (ZSLiT Wojnicz).

 1. Zamawiający wymaga aby zajęcia odbywały się w zakładzie lakierniczym / warsztacie lakierniczym / ośrodku specjalistycznym na terenie Powiatu Tarnowskiego. W przypadku gdy odbywają się poza terenem Powiatu Tarnowskiego Wykonawca ponosi koszty dojazdu lub koszty noclegu w okresie trwania zajęć.
 2. Termin rozpoczęcia kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 określony przez Wykonawcę po podpisaniu umowy

– 2018/2019 określony przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający dopuszcza rozpoczęcie od 1 sierpnia 2018 r.

 1. Termin realizacji kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 lipca

– 2018/2019 do 30 lipca

 

3: Kurs kierowcy – operatora wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym oraz umiejętności bezpiecznej wymiany butli gazowej w wózkach jezdniowych

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych  kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni być pełnoletni.
 2. Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018:

– 20 uczniów (CKZiU Tuchów)

– 10 uczniów (ZSP Ryglice)

– 10 uczniów (ZSP Żabno)

– 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

 1. Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019:

– 20 uczniów (CKZiU Tuchów)

– 10 uczniów (ZSP Ryglice)

– 10 uczniów (ZSP Żabno)

– 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

 1. Pierwsze zajęcia z uczniami powinny się odbyć:

– w roku szkolnym 2017/2018 nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy

– w roku szkolnym 2018/2019 nie później niż 1 października.

 1. Kurs powinien się zakończyć w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 lipca

– 2018/2019 do 30 maja

 

4: Kurs spawania MAG/TIG

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowych kwalifikacji spawacza metodą MAG/TIG.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni być pełnoletni.
 2. Planowana liczba w grupach kursowych w roku szkolnym 2017/2018 wynosi:
 • Grupa I – metoda 135 (MAG) (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych + egzamin) – 35 uczniów:

– 10 uczniów (ZSP Ryglice)

– 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 5 uczniów (ZSP Żabno)

– 10 uczniów (CKZiU Tuchów)

 • Grupa II – metoda 141 (TIG) (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych + egzamin) – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 • Grupa III – metoda 141 (TIG) (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych stal nierdzewna + egzamin) – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 1. Planowana liczba w grupach kursowych w roku szkolnym 2018/2019 wynosi:
 • Grupa I – metoda 135 (MAG) (spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych + egzamin) – 35 uczniów:

– 10 uczniów (ZSP Ryglice)

– 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 5 uczniów (ZSP Żabno)

– 10 uczniów (CKZiU Tuchów)

 • Grupa II – metoda 141 (TIG) (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych + egzamin) – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 • Grupa III – metoda 141 (TIG) (spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych stal nierdzewna + egzamin) – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 1. Zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się w CKZiU w Tuchowie.
 2. Zamawiający wymaga aby pierwsze zajęcia na kursie spawania odbyły się nie później niż 14 dni licząc od dnia podpisania umowy w roku szkolnym 2017/2018 i nie później niż 1 października w roku szkolnym 2018/2019.
 3. Wykonawca organizuje egzamin przed komisją egzaminacyjną Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach nie później niż w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 lipca

– 2018/2019 do 30 czerwca

 

5: Kurs spawania / zgrzewacza tworzyw sztucznych

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowych kwalifikacji spawacza tworzyw sztucznych z ukierunkowaniem na branżę motoryzacyjną.

 1. Uczniowie uczestniczący w kursie spawania tworzyw sztucznych powinni być pełnoletni.
 2. Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018:
  • Grupa I – 5 uczniów (ZSP Ryglice)
  • Grupa II – 5 uczniów (ZSP Żabno)
  • Grupa III – 5 uczniów (CKZiU Tuchów)
  • Grupa IV – 5 uczniów (CKZiU Tuchów)
 3. Planowana liczba uczniów w roku szkolnym 2018/2019:
 • Grupa I – 5 uczniów (ZSP Ryglice)
 • Grupa II – 5 uczniów (ZSP Żabno)
 • Grupa III – 5 uczniów (CKZiU Tuchów)
 • Grupa IV – 5 uczniów (CKZiU Tuchów)
 1. Proponowany termin realizacji kursu w roku szkolnym 2017/2018:

– Grupa I: 25 – 29 czerwca 2018 r. (godziny dopołudniowe)

– Grupa II: 25 – 29 czerwca 2018 r. (godziny popołudniowe)

– Grupa III: 2 – 6 lipca 2018 r. (godziny dopołudniowe)

– Grupa IV: 2 – 6 lipca 2018 r. (godzin popołudniowe)

 1. Proponowany termin realizacji kursu w roku 2018/2019:

– Grupa I: 14 – 18 stycznia 2019 r. (godziny dopołudniowe)

– Grupa II: 14 – 18 stycznia 2019 r. (godziny popołudniowe)

– Grupa III: 21 – 25 stycznia 2019 r. (godziny dopołudniowe)

– Grupa IV: 21 – 25 stycznia 2019 r. (godzin popołudniowe)

 1. Ostateczny termin zakończenia kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 lipca

– 2018/2019 do 30 lipca

 1. Zamawiający wymaga aby zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były w CKZiU w Tuchowie lub w zakładzie / ośrodku szkoleniowym na terenie Tarnowa / Powiatu Tarnowskiego.

 

6: Kurs animatora czasu wolnego

Uczestnikami kursu są uczniowie branży turystyczno-gastronomicznej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności animatora czasu wolnego.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie osiągną powinni być pełnoletni.
 2. Planowana liczba uczniów w grupach kursowych w roku szkolnym:

– 2017/2018 – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 2017/2018 – 10 uczniów (ZSP Ryglice)

– 2017/2018 – 10 uczniów (ZSOiZ Ciężkowice)

– 2018/2019 – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 2018/2019 – 10 uczniów (ZSP Ryglice)

– 2018/2019 – 10 uczniów (ZSOiZ Ciężkowice)

 1. Kurs animatora czasu wolnego powinien się odbywać w macierzystej szkole uczniów.
 2. Termin rozpoczęcia kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 15 dni licząc od daty podpisania umowy z Wykonawcą

– 2018/2019 nie później niż 1 listopada

 1. Termin realizacji kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 15 czerwca

– 2018/2019 do 15 maja

 

7: Kurs pilota wycieczek

Uczestnikami kursu są uczniowie branży turystyczno – gastronomicznej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności pilota wycieczek.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni być pełnoletni.
 2. Planowana liczba uczestników w grupach kursowych w roku szkolnym:

– 2017/2018 – 6 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 2018/2019 – 6 uczniów (ZSP Zakliczyn)

 1. Kurs pilota wycieczek powinien się odbywać w macierzystej szkole uczniów.
 2. Termin rozpoczęcia kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 15 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą

– 2018/2019 nie później niż 10 listopada

 1. Termin zakończenia kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 czerwca

– 2018/2019 do 30 maja

 

8: Kurs rezydenta turystycznego

Uczestnikami kursu są uczniowie branży turystyczno – gastronomicznej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności rezydenta turystycznego.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni być pełnoletni.
 2. Planowana liczba uczestników w grupach kursowych w roku szkolnym:

– 2017/2018 – 5 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 2018/2019 – 5 uczniów (ZSP Zakliczyn)

 1. Kurs rezydenta turystycznego powinien się odbywać w macierzystej szkole uczniów.
 2. Termin rozpoczęcia kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 30 dni od dnia podpisania umowy

– 2018/2019 nie później niż 15 listopada

 1. Termin zakończenia kursu w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 czerwca

– 2018/2019 do 15 kwietnia

 

 

 

9: Kurs barmana

Uczestnikami kursu są uczniowie branży turystyczno-gastronomicznej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności barmana.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni mieć ukończone 18 lat.
 2. Planowana liczba uczestników w grupach kursowych w roku szkolnym 2017/2018:
  • Grupa I – 10 uczniów – ZSP Ryglice
  • Grupa II – 10 uczniów – ZSP Zakliczyn
  • Grupa III – 10 uczniów – ZSP Zakliczyn
  • Grupa IV – 10 uczniów – ZSLiT Wojnicz
  • Grupa V – 10 uczniów – ZSP Żabno
  • Grupa VI – 10 uczniów – ZSOiZ Ciężkowice
  • Grupa VII – 10 uczniów – CKZiU Tuchów
 3. Planowana liczba uczestników w grupie kursowej w roku szkolnym 2018/2019:

– Grupa I – 10 uczniów – ZSP Ryglice

– Grupa II – 10 uczniów – ZSP Zakliczyn

– Grupa III – 10 uczniów – ZSP Zakliczyn

– Grupa IV – 10 uczniów – ZSLiT Wojnicz

– Grupa V – 10 uczniów – ZSP Żabno

– Grupa VI – 10 uczniów – ZSOiZ Ciężkowice

– Grupa VII – 10 uczniów – CKZiU Tuchów

 1. Kurs barmana powinien się odbywać w macierzystej szkole uczniów.
 2. Kurs dla pierwszej grupy powinien się rozpocząć w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 14 dni od dnia podpisania umowy

– 2018/2019 nie później niż 1 października

 1. Kursy zakończenia kursów w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 lipca

– 2018/2019 do 30 maja

 

10: Kurs baristy

Uczestnikami kursu są uczniowie branży turystyczno-gastronomicznej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności baristy.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie osiągną powinni mieć ukończone 16 lat.
 2. Planowana liczba uczestników w grupach kursowych w roku szkolnym 2017/2018:
  • Grupa I – 10 uczniów (ZSP Ryglice)
  • Grupa II – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)
  • Grupa III – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)
  • Grupa IV – 10 uczniów (ZSOiZ Ciężkowice)
  • Grupa V – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 3. Planowana liczba uczestników w grupie kursowej w roku 2018/2019:
 • Grupa I – 10 uczniów (ZSP Ryglice)
 • Grupa II – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)
 • Grupa III – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)
 • Grupa IV – 10 uczniów (ZSOiZ Ciężkowice)
 • Grupa V – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 1. Kurs baristy powinien się odbywać w macierzystej szkole uczniów.
 2. Termin rozpoczęcia kursów w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 14 dni od dnia zawarcia umowy

– 2018/2018 nie później niż 15 października

 1. Termin zakończenia kursów w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 maja

– 2018/2019 do 31 marca

 

11: Kurs cukiernika

Uczestnikami kursu są uczniowie branży turystyczno-gastronomicznej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności cukiernika.

 1. Uczniowie deklarujący udział w kursie powinni mieć ukończone 16 lat.
 2. Planowana liczba uczestników w grupach kursowych w roku szkolnym 2017/2018:
  • Grupa I – 10 uczniów (ZSP Ryglice)
  • Grupa II – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)
  • Grupa III – 10 uczniów (ZSOiZ Ciężkowice)
  • Grupa IV – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 3. Planowana liczba uczestników w grupie kursowej w roku 2018/2019:
 • Grupa I – 10 uczniów (ZSP Ryglice)
 • Grupa II – 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)
 • Grupa III – 10 uczniów (ZSOiZ Ciężkowice)
 • Grupa IV – 10 uczniów (CKZiU Tuchów)
 1. Kurs cukiernika z elementami zdobnictwa cukierniczego powinien się odbywać w macierzystej szkole uczniów.
 2. Termin rozpoczęcia kursów w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 14 dni od dnia nawiązania umowy

– 2018/2019 nie później niż 1 października

 1. Termin zakończenia kursów w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 15 maja

-2018/2019 do 15 maja

 

12: Kurs nauki jazdy kat. E do B

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowych kwalifikacji prawa jazdy kat. E.

 1. Uczniowie uczestniczący w kursie nauki jazdy mają uprawnienia kat. B do prowadzenia pojazdów.
 2. Uzyskują profil kandydata na kierowcę.
 3. Planowana liczba uczestników w grupie kursowej w roku szkolnym:

– 2017/2018 – 15 uczniów (CKZiU Tuchów)

– 2018/2019 – 15 uczniów (CKZiU Tuchów)

 1. Kurs powinien się rozpocząć w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy

– 2018/2019 nie później niż 1 października.

 1. Kurs powinien się zakończyć w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 czerwca

– 2018/2019 do 30 stycznia

 

13: Kurs nauki jazdy kat. B

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowej wiedzy i umiejętności wulkanizatora.

 1. Uczniowie uczestniczący w kursie nauki jazdy kat. B w chwili rozpoczęcia szkolenia są pełnoletni.
 2. Uczniowie we własnym zakresie uzyskują profil kandydata na kierowcę kat. B
 3. W roku szkolnym 2017/2018 tworzy się grupy uczniów ze szkół:

Grupa I: miejsce zajęć teoretycznych CKZiU w Tuchowie

– 5 uczniów – ZSP Ryglice

– 10 uczniów – ZSP Ryglice

– 5 uczniów – CKZiU Tuchow

Grupa II: miejsce zajęć teoretycznych CKZiU w Tuchowie

– 15 uczniów – CKZiU Tuchów

– 10 uczniów – ZSOiZ Ciężkowice

Grupa III: miejsce realizacji zajęć teoretycznych ZSLiT w Wojniczu

– 15 uczniów – ZSP Zakliczyn

– 10 uczniów – ZSP Żabno

Grupa IV: miejsce realizacji zajęć teoretycznych ZSLiT w Wojniczu

– 40 uczniów – ZSP Zakliczyn

– 10 uczniów – ZSLiT Wojnicz

 1. W roku szkolnym 2018/2019 tworzy się grupę uczniów ze szkół:

Grupa I: miejsce zajęć teoretycznych CKZiU w Tuchowie

– 5 uczniów – ZSP Ryglice

– 10 uczniów – ZSP Ryglice

– 5 uczniów – CKZiU Tuchowie

Grupa II: miejsce zajęć teoretycznych CKZiU w Tuchowie

– 15 uczniów – CKZiU Tuchów

– 10 uczniów – ZSOiZ Ciężkowice

Grupa III: miejsce realizacji zajęć teoretycznych ZSLiT w Wojniczu

– 15 uczniów – ZSP Zakliczyn

– 10 uczniów – ZSP Żabno

Grupa IV: miejsce realizacji zajęć teoretycznych ZSLiT w Wojniczu

– 40 uczniów – ZSP Zakliczyn

– 10 uczniów – ZSLiT Wojnicz

 1. Miejsce realizacji zajęć praktycznych w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019: teren miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego
 2. Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się dla uczniów w CKZiU w Tuchowie i ZSLiT w Wojniczu.
 3. Kursy powinny się rozpocząć w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 14 dni od dnia nawiązania umowy

– 2018/2019 nie później niż 1 października

 1. Kursy powinny się zakończyć w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 31 lipca

– 2018/2019 do 30 kwietnia

 

14: Kurs operatora koparkoładowarki w III klasie uprawnień

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowych kwalifikacji operatora koparkoładowarki.

 1. Uczniowie uczestniczący w kursie operatora koparko-ładowarki są pełnoletni w chwili rozpoczęcia kursu.
 2. Planowana liczba uczestników w grupie kursowej w roku szkolnym:
 3. a) 2017/2018 wynosi 31 uczniów:

– 5 uczniów (ZSP Ryglice)

– 2 uczniów (ZSP Żabno)

– 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 4 uczniów (ZSLiT Wojnicz)

– 10 uczniów (CKZiU Tuchów)

 1. b) 2018/2019 wynosi 31 uczniów:

– 5 uczniów (ZSP Ryglice)

– 2 uczniów (ZSP Żabno)

– 10 uczniów (ZSP Zakliczyn)

– 4 uczniów (ZSLiT Wojnicz)

– 10 uczniów (CKZiU Tuchów)

 1. Zamawiający dopuszcza aby zajęcia teoretyczne odbywały w ZSP w Zakliczynie, zajęcia praktyczne w ośrodku szkoleniowym.
 2. Kurs powinien się zacząć w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 14 dnia od daty nawiązania umowy

– 2018/2019 nie później niż 1 marca

 1. Kurs powinien się zakończyć w roku szkolnym:

– 2017/2018 do 30 lipca

– 2018/2019 do 30 lipca

 

15: Kurs operatora żurawi przeładunkowych hds

Uczestnikami kursu są uczniowie branży mechanicznej i górniczo-hutniczej i pozostałych kierunków zawodowych w szkołach wymienionych w Regulaminie rekrutacji do projektu „Mistrzowie w zawodzie” deklarujący uzyskanie dodatkowych kwalifikacji operatora żurawi przeładunkowych HDS (IIŻ).

 1. W chwili rozpoczęcia zajęć każdy uczestnik kursu jest pełnoletni.
 2. Planowana liczba uczestników w roku szkolnym:

– 2017/2018 – 5 uczniów (CKZiU Tuchów)

– 2018/2019 – 5 uczniów (CKZiU Tuchów)

 1. Miejsce realizacji kursu w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019: teren miasta Tarnowa lub CKZiU w Tuchowie.
 2. Kurs powinien rozpocząć się w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 14 dnia od daty nawiązania umowy

– 2018/2019 nie później niż 1 października

 1. Kurs powinien się zakończyć w roku szkolnym:

– 2017/2018 nie później niż 30 czerwca

– 2018/2019 nie później niż 30 kwietnia.

You may also like