Rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do
20 września 2019 r.  w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub w biurze projektu (CKZiU Tuchów, III piętro).

Celem jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

1. Kurs zawodowy: Obsługa specjalistycznych programów – AutoCad

  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

2. Kurs zawodowy: Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 50 godz.

You may also like