Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na:

– staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego

oraz

– praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.

Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin.

Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium w wysokości  1 700,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce “Dokumenty” na stronie internetowej projektu oraz na stronach inetrnetowych szkół biorących udział w projekcie.

Staże i praktyki będą realizowane w miesiącu sierpniu.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie lub u szkolnych liderów wymienionych w zakładce Kadra do dnia 29 czerwca 2020 r.

You may also like