OTWARCIE NOWYCH PRACOWNI W RAMACH PROJEKTU

Nowoczesna i w pełni wyposażona – taka jest nowa pracownia spawalnicza, którą właśnie otwarto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie. Pracownia wyposażona jest w potrzebny do nauki zawodu sprzęt dostosowany do jakości kształcenia w placówce. W uroczystości przecięcia wstęgi udział wzięła dyrekcja i uczniowie szkoły oraz władze powiatu tarnowskiego.

– Kształcenie zawodowe zwane na zachodzie kształceniem dualnym przeżywa w Polsce renesans. Te pracownie, które budujemy w ramach programu „Mistrzowie w zawodzie II” są tego dowodem. Ta pracownia była zmodernizowana od podłogi, aż po dach – mówił Tomasz Stelmach z Zarządu Powiatu Tarnowskiego.

– Nowoczesna spawalnia wyposażona w nowoczesne urządzenia spawalnicze zapewniające wysoką jakość pracy, narzędzia i maszyny bardzo wydajne i bardzo ekologiczne. Spawalnia wyposażona jest również w cały nowoczesny, ekologiczny system wentylacji zapewniający ochronę dla osób użytkujących – dodawał Bogusław Harańczyk, dyrektor CKZiU w Tuchowie.

Powiat tarnowski dostrzega potrzebę kształcenia specjalistów, który później znajdą zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

– Wielokrotnie rozmawiałem z przedsiębiorcami z powiatu tarnowskiego i mówią oni, że potrzebują dobrych spawaczy, że dzisiaj technologie, które są w spawalnictwie i ich wymagania są bardzo wysokie – wyjaśniał Roman Łucarz, starosta tarnowski.

Inwestycja przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie jest warta ponad 600 tysięcy złotych. Pieniądze na ten cel pozyskano w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II”, który jest dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Wyremontowane przestrzenie i nowoczesne urządzenia oraz programy – o to wszystko wzbogaciła się Szkoła Ponadpodstawowa w Zakliczynie. W tramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” odnowiona i wyposażona w nowy sprzęt została pracownia gastronomiczna, powstała sala, w której realizowane będą kursy AutoCAD, a także doposażono pracownie do nauki zawodów z zakresu budownictwa.

– Szkolnictwo zawodowe w ostatnich latach przeżywa hossę na rynku pracy, potrzebni są dobrze wykwalifikowani, przygotowani fachowcy. Aby tak było, potrzebni są dobrzy nauczyciele i niezbędna jest nowoczesna baza dydaktyczna – mówił dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie.

W uroczystości przecięcia wstęgi i otwarcia odnowionych pracowni udział wzięły władze powiatu. Starosta tarnowski Roman Łucarz zaznaczał, że w szkołach powiatowych stawia się na kształcenie specjalistów potrzebnych na rynku pracy.

– Musimy ze zdwojoną siłą przystąpić do tego, żeby nasze szkoły były naprawdę interesujące dla naszych uczniów i kształciły w zawodach, w których później znajdą pracę – bo to jest bardzo istotne, żebyśmy nie kształcili bezrobotnych – wyjaśniał Roman Łucarz, starosta tarnowski.

W tym ma pomóc unowocześnianie pracowni. Dzięki temu uczniowie będą się kształcić w warunkach odpowiadających tym jakie spotkają w miejscu pracy.

– Szkoła w Zakliczynie przeżyła nie kuchenną rewolucję, nie domową rewolucję, a rewolucję zawodową. W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” wzbogacono bazę dydaktyczną w branży gastronomicznej oraz budowlanej – dodawał Krzysztof Małek, dyrektor ZSP w Zakliczynie.

– Cały program „Mistrzowie w zawodzie II” we wszystkich szkołach powiatu tarnowskiego to jest ponad 5 milionów złotych. Dziękujemy tutaj Województwu Małopolskiemu za ten program i za Regionalny Program Operacyjny, w którym jest on usytuowany. Razem z montażem finansowym starostwa możemy te wszystkie pracownie zawodowe zmodernizować – dodawał Tomasz Stelmach odpowiedzialny w Zarządzie Powiatu Tarnowskiego za szkolnictwo.

Do szkoły w Zakliczynie z projektu „Mistrzowie w zawodzie II” trafiło 495 tysięcy złotych.

Szkoła Ponadpodstawowa w Zakliczynie z nowoczesnymi pracowniami

CKZiU w Tuchowie. Kształcenie w zawodzie technik spawalnictwa na najwyższym poziomie dzięki nowej pracowni

Pracownia spawalnicza przy CKZiU w Tuchowie oficjalnie otwarta!

ZMIENIAMY SZKOŁĘ… DLA CIEBIE, DLA MNIE, DLA NAS CZ.3

You may also like