Projekt „MISTRZOWIE W ZAWODZIE II”

Beneficjent: Powiat Tarnowski           Realizator: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.10.2023 r. Wartość projektu: 5 135 742,76 zł, wkład własny: 513 574,28 zł, dofinansowanie: 4 622 168,48 zł, w tym UE 4 365 381,34 zł, BP 256 787,14 zł. Centrum Kształcenia Zawodowego […]

Czytaj więcej

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 27 września 2023 r.  u szkolnych liderów lub w […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r. W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 07 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r. W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 07 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r. W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 07 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r. W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 07 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r. W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 10/2022 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 23 sierpnia 2023 r. W dniu 23 sierpnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem nr 14/2021 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 09 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o […]

Czytaj więcej

REKRUTACJA NA DOKSZTAŁCANIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kurs dla nauczyciela/ki kształcenia zawodowego. Formularze rekrutacyjne należy składać do dnia 23 czerwca 2023 r. do sekretariatu CKZiU w Tuchowie lub biura projektu w […]

Czytaj więcej

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 23 czerwca 2023 r.  u szkolnych liderów lub w […]

Czytaj więcej