Plan Zamówień Publicznych na 2019 r. /korekta z dnia 12.02.2019/

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Zakup sprzętu komputerowego Dostawa przetarg nieograniczony lub […]

Czytaj więcej

Rekrutacja na staże zawodowe dla nauczycieli

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na bezpłatne staże zawodowe u pracodawców dla nauczycieli kształcenia zawodowego lub praktycznej nauki zawodu w branży turystyczno – gastronomicznej oraz branży mechanicznej i górniczo-hutniczej. […]

Czytaj więcej

Informacja

Informuję, że w ogłoszeniu o naborze na stanowisko nauczyciela do prowadzenia zajęć w ramach kursów zawodowych w projekcie „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego za najkorzystniejsze zostały uznane oferty… Sprawozdanie_- komisja

Czytaj więcej

Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin. Po rozliczonej […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko NAUCZYCIELA

Ogłoszenie o naborze na stanowisko NAUCZYCIELA do prowadzenia zajęć w ramach kursów zawodowych w PROJEKCIE pn. MISTRZOWIE w ZAWODZIE realizowanego przez CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO w TUCHOWIE   Znak: CKZiU.070.4.13.2018                                                                           Data: 20.11.2018 r. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w związku z […]

Czytaj więcej

REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na zajęcia kursy zawodowe – Formularze rekrutacyjne należy składać do 21 listopada 2018 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w […]

Czytaj więcej