Protokół z otwarcia ofert

Protokół z otwarcia ofert z dnia 15 kwietnia 2020 r. w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wyłonienie specjalistów do obsługi projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach MRPO na lata 2014-2020.Każdy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania oświadczenia przynależności do grupy kapitałowej w ciągu 3 […]

Czytaj więcej

Przetarg – Mistrzowie w zawodzie II

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II Zamówienie dotyczy następujących stanowisk: kierownik projektu, […]

Czytaj więcej