1 stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Jego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w branżach turystyczno-gastronomicznej oraz budowlanej poprzez wsparcie uczniów i nauczycieli w postaci zwiększenia wiedzy i praktycznych umiejętności zawodowych.

W ramach projektu przewidziane są staże/praktyki zawodowe, kursy zawodowe (w tym nadające kwalifikacje) dla uczniów/uczennic technikum oraz branżowych szkół I stopnia, a także dla nauczycieli/lek przedmiotów zawodowych.

Ponadto zmodernizowane i wyremontowane zostaną pracownie: spawalnictwa w CKZiU w Tuchowie oraz AutoCAD w ZSP w Zakliczynie. W Tuchowie zostanie utworzona nowa pracownia przygotowywania i ekspedycji śniadań, a także budynek zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym montaż windy, platformy do transportu osób na wózku inwalidzkim, dostosowanie łazienki.

W ramach realizacji projektu powstanie nowoczesna baza dydaktyczna do praktycznej nauki zawodu poprzez zakup sprzętu, urządzeń i pomocy technodydaktycznych do pracowni i warsztatów szkolnych – CKZiU Tuchów: pracownia spawalnictwa, przygotowywania i espedycji śniadań; ZSP Zakliczyn: pracownia AutoCAD, gastronomiczna, zbrojarza, brukarza, posadzkarsko-okładzinowa; ZSP Żabno: pracownia obsługi gości; ZSOiZ Ciężkowice: pracownia cukierniczo-gastronomiczna; ZSLiT Wojnicz: pracownia carvingu.

okres realizacji projektu: 01.01.2020 – 31.08.2023
całkowita wartość projektu: 5 135 967,79 zł
w tym dofinansowanie UE: 4 365 572,62 zł

szkoły biorące udział w projekcie:
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie – Realizator
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Ryglicach
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gromniku