O projekcie

Projekt „Mistrzowie w zawodzie” realizowany w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów RPO WM w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Tuchowie Projekt skierowany jest do uczniów i kadry szkół, placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży, które wejdą w skład Centrum Kompetencji Zawodowych oraz uczniów […]

Czytaj więcej