O projekcie

Projekt „Mistrzowie w zawodzie” realizowany w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów RPO WM w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Tuchowie Projekt skierowany jest do uczniów i kadry szkół, placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży, które wejdą w skład Centrum Kompetencji Zawodowych oraz uczniów i kadry innych szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży kształcący się w branży wiodącej- mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz uzupełniającej –turystyczno- gastronomicznej, jednak uczniowie pozostałych branż w ograniczonym zakresie będą mogli podnieść swoje kwalifikacje. Wsparciem objęte będą również szkoły: ZSP Ryglice, ZSP Żabno, ZSP Zakliczyn, ZSLiT Wojnicz oraz ZSOiZ Ciężkowice. Realizacja projektu rozpoczyna się 01 kwietnia 2017 do 30 września 2019r.

Celem projekt jest poprawa efektywności kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnowskim poprzez utworzenie i funkcjonowanie CKZ w branży wiodącej mechanicznej i górniczo- hutniczej oraz uzupełniającej gastronomiczno- turystycznej oraz podniesienie aktywności  oferty edukacyjnej CKZiU oraz szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez udział 1015 uczn. w formach wsparcia tj.:

 1. Kursy/ szkolenia zawodowe oraz kursy interdyscyplinarne dla uczniów

W branży mechanicznej i górniczo – hutniczej

ZSP Ryglice

 1. Operator – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + montaż butli LPG
 2. 135(MAG) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 3. Kurs spawacza / zgrzewacza tworzyw sztucznych
 4. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 5. Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 6. Prawo jazdy kat. B
 7. Operator koparko-ładowarki
 8. Obsługa kasy fiskalnej

ZSP Zakliczyn

 1. Operator – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + montaż butli LPG
 2. 135(MAG) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 3. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 4. Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 5. Diagnostyka i naprawa układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP
 6. Kurs AutoCAD
 7. Prawo jazdy kat. B
 8. Operator koparko-ładowarki

ZSP Żabno

 1. Operator – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + montaż butli LPG
 2. 135(MAG) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 3. Kurs spawacza / zgrzewacza tworzyw sztucznych
 4. Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 5. Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych.
 6. Operator koparko-ładowarki

ZSLiT Wojnicz

 1. Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 2. Budowa i diagnostyka silników ZI
 3. Kurs naprawy ogumienia
 4. Kurs lakiernika
 5. Operator koparko-ładowarki

CKZiU Tuchów

 1. Kurs operator obrabiarek skrawających (operator tokarki i frezarki)
 2. Kurs przygotowania i montażu konstrukcji stalowych.
 3. Podstawy metrologii warsztatowej
 4. Operator – kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 5. 135(MAG) – spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych
 6. 141(TIG) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych
 7. 141(TIG) – spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych – stal nierdzewna
 8. Kurs spawacza / zgrzewacza tworzyw sztucznych
 9. Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
 10. Diagnostyka samochodowa układów elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem testera i oscyloskopu
 11. Diagnostyka i naprawa układów bezpieczeństwa czynnego: ABS, ASR, ESP
 12. Obsługa specjalistycznych programów, np. AutoCAD
 13. Budowa i diagnostyka silników ZI
 14. Budowa i zasada działania nowoczesnych układów zasilania silników diesla
 15. Układy hamulcowe z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR
 16. Budowa i diagnostyka układów klimatyzacji samochodowych
 17. Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych.
 18. Geometria pojazdów użytkowych
 19. Kurs prawo jazdy kat. B+ E
 20. Prawo jazdy kat. B
 21. Operator koparko-ładowarki
 22. Kurs operatora żurawia HDS
 23. Obsługa kasy fiskalnej

w branży turystyczno – gastronomicznej

ZSP Ryglice

 1. Kurs barmański
 2. Kurs baristyczny
 3. Kurs carvingu
 4. Kurs animatora czasu wolnego
 5. Kurs kelnerski z flambirowaniem
 6. Kurs cukierniczy
 7. Nowoczesne techniki przygotowania potraw
 8. Prawo jazdy kat B
 9. Kurs obsługi kasy fiskalnej

ZSP Zakliczyn

 1. Kurs pilota wycieczek
 2. Kurs rezydenta turystycznego
 3. Kurs animatora czasu wolnego
 4. Kurs kelnerski z flambirowaniem
 5. Barmański
 6. Cukierniczy
 7. Kurs carvingu
 8. Kurs baristyczny
 9. Prawo jazdy kat. B
 10. Obsługi kasy fiskalnej

ZSLiT Wojnicz

 1. Kurs barmański
 2. Kurs kelnerski z flambirowaniem
 3. Prawo jazdy kat. B
 4. Kurs kasy fiskalnej

ZSP Żabno

 1. Kurs kelnerski z flambirowaniem
 2. Kurs barmański
 3. Kurs carvingu
 4. Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
 5. Prawo jazdy kat. B

ZSOiZ Ciężkowice

 1. Kurs kelnerski z flambirowaniem
 2. Kurs baristyczny
 3. Kurs barmański
 4. Kurs carvingu
 5. Kurs cukierniczy
 6. Kurs animatora czasu wolnego
 7. Prawo jazdy Kat. B
 8. Obsługa kasy fiskalnej

CKZiU Tuchów

 1. Kurs kelnerski z flambirowaniem
 2. Kurs barmański
 3. Kurs baristyczny
 4. Kurs cukierniczy z elementami zdobnictwa cukierniczego
 5. Kurs carvingu
 6. Kuchnia węgierska i angielska
 7. Kuchnia rosyjska i francuska
 8. Kuchnia śródziemnomorska i hiszpańska
 9. Kuchnia orientalna
 10. Nowoczesne techniki przygotowania potraw
 11. Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS
 12. Prawo jazdy kat. B
 13. Płatne staże/praktyki zawodowe u pracodawców w okresie wakacyjnym (zapewnione narzędzia do pracy, odzież i obuwie ochronne oraz zwrot kosztów za dojazdy) w wymiarze 150h; wynagrodzenie stażysty 1500zł

III. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze mające na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w zakresie kompetencji zawodowych,  w tym nauka języka obcego zawodowego ze znajomością specjalistycznej terminologii z danej branży:

Zakliczyn

 1. angielski zawodowy

Wojnicz

 1. z przedmiotu technologia napraw zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 2. z przedmiotu procesy technologiczne

Tuchów

 1. angielski zawodowy
 2. niemiecki zawodowy

Ryglice

 1. zajęcia technologia gastronomiczna
 2. zajęcia usługi gastronomiczne
 3. język angielski zawodowy

Żabno

 1. zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego zawodowego

Ciężkowice

 1. angielski zawodowy
 2. niemiecki zawodowy
 3. Współpraca z uczelniami poprzez udział uczniów w zajęciach prowadzonych w szkole wyższej, w tym zajęciach laboratoryjnych, kołach

Zakliczyn

Politechnika Krakowska wyjazdy na zajęcia  budowa maszyn symulator zderzeń warsztaty

Wojnicz

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie  Wydział Technologii Żywienia. Zajęcia prowadzone na temat żywienia  dietetycznego

Żabno

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie . Zajęcia laboratoryjne z chemii

 1. Wizyty zawodoznawcze u pracodawców

Dla szkół: Zakliczyn, Wojnicz, Żabno, Ryglice, Tuchów

 1. Fabryka Samochodów Fiat w Tychach
 2. Fabryka samochodów Opel Gliwice

Ryglice

 1. Szlakiem produktów regionalnych i tradycyjnych : Kraków (warsztaty tworzenia pralinek, opactwo benedyktyńskie z produktami tradycyjnymi, Pogorzany (warszataty pieczenia chleb, degustacja serów dojrzewających), Żmiąca (słoneczna tłocznia lub tłocznia soków Pawłowski), Sechna (produkt regionalny suska sechlońska)
 2. Walory środowiskowe w Gastronomii Zakopane – poznanie zasad prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego, schroniska górskiego w parku narodowym i kompleksu hotelowo wypoczynkowego z naturalnymi źródłami termalnymi

Zakliczyn

 1. Beskid**** w Nowym Sączu , Panorama*** w Nowym Sączu, Stara Winiarnia w Hotelu*** Folwark Stara Winiarnia – Mszana Dolna – zapoznanie i pokaz winiarski prowadzony przez profesjonalnego sommeliera
 2. Hotel Bristol Tradition & Luxury – 5-cio gwiazdkowy , RESMLECZ – Mlekowita – Rzeszów, Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna – instytut żywienia – laboratorium.

Wojnicz

 1. Hotele w Zakopanym Grand Stamary, Litwor, Belweder, Kasprowy
 2. Hotel Krynica Zdrój Hotel Pegaz. Pobyt połączony z pokazem barmańskim oraz warsztatami barmańskimi

Żabno

 1. Walory środowiskowe w Gastronomii Podhale – pasieka Barć w Kamiennej, dolina pstrągów w Łabowej oraz Hotel Belweder w Zakopanem.
 2. Stara Winiarnia w Hotelu***  Folwark Stara Winiarnia- Mszana Dolna -zapoznanie i pokaz winiarski prowadzony przez profesjonalnego sommeliera

Ciężkowice

 1. HERON LIVE HOTEL W SIENNEJ K/GRÓDKA.

Tuchów

 1. Obiekty grupy Thermaleo w Szczawnicy
 2. Dwór Kombornia

 

Wsparcie zostanie skierowane również do kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych placówek kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnowskim w formie:

 • studiów podyplomowych dla nauczycieli obejmujące zakresem tematykę związaną z nauczanym zawodem
 • kursów kwalifikacyjnych/ szkoleń umożliwiające zdobycie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu
 • praktyk/staży

Ponadto w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie dla branży mechanicznej planuje się adaptację i remont pomieszczeń warsztatowych budynku oraz tworzenie/rozbudowę/modernizację/doposażenie pracowni/ warsztatów szkolnych m.in..: hali diagnostyki pojazdów, warsztatów naprawy zespołów pojazdów samochodowych, pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, hali ślusarskiej, pracowni programowania obrabiarek skrawających, warsztatów obrabiarek skrawających, utworzenie pracowni metrologii technicznej, natomiast dla branży gastronomiczno- turystycznej: pracowni ogólnodydaktycznej (pomieszczenia magazynowe); stanowisko: obróbki wstępnej brudnej, obróbki wstępnej czystej, produkcji potraw z mięsa, produkcji ciast, obróbki cieplnej, ekspedycji potraw i napojów, mycia naczyń oraz pracowni technologii gastronomicznej: wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni oraz pracownia obsługi gości. Wyposażenie w najnowocześniejszy sprzęt zapewni  uczniom warunki pracy zbliżone do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

 

Wartość projektu to 4 999 964,18zł, w tym dofinansowanie 4 499 967,76 zł,  wkład własny Powiatu Tarnowskiego w wysokości 10% – 499 996,42zł.