Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.
Po rozliczonej realizacji stażu uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości 1 500,00 zł.

Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów ( wymienionych w zakładce Karda) do dnia 2 czerwca 2017r.

 

You may also like