Plan Zamówień Publicznych na 2019 r. /korekta z dnia 12.02.2019/

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),

Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym
Zakup sprzętu komputerowego Dostawa przetarg nieograniczony lub zapytanie o cenę  zgodnie  WYTYCZNYMI PROGRAMOWYMI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ RPO WM 2014-2020 72 000 zł I kwartał
Zakup frezarki CNC Dostawa Przetarg nieograniczony 180 000 złI kwartał

 Tuchów, dnia 12.02.2019 roku

You may also like