Ogłoszenie o zamówieniu

Nazwa przetargu „DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO CKZiU W TUCHOWIE” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ […]

Czytaj więcej

Plan Zamówień Publicznych na 2019 r. /korekta z dnia 12.02.2019/

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Zakup sprzętu komputerowego Dostawa przetarg nieograniczony lub […]

Czytaj więcej

Plan Zamówień Publicznych na 2019 r.

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym Zakup sprzętu komputerowego Dostawa Przetarg nieograniczony 80 000 […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi – Specjalisty ds. zamówień publicznych. Załączniki: ZAPROSZENIE Zał. 1 – OFERTA Zał. 2 – UMOWA Informacja […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „Mistrzowie w zawodzie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie usługi – Specjalisty ds. zamówień publicznych. Załączniki: ZAPROSZENIE OFERTA UMOWA W związku z omyłką  pisarską polegającą na […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

W związku z realizowanym projektem „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Zamawiający przeprowadza niniejsze postępowania zgodnie z zasadami konkurencyjności dotyczącymi beneficjentów korzystających […]

Czytaj więcej

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty na realizację dostaw materiałów dydaktycznych w ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 kształcenie zawodowe uczniów. Zaproszenie do złożenia oferty […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: „Dostawa wyposażenia do pracowni i warsztatów w CKZiU w Tuchowie” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. Ogloszenie_o_zamowieniu_29012018_wyslane_do_TED […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu: „PRZEPROWADZENIE KURSÓW BRANŻOWYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE TARNOWSKIM W RAMACH PROJEKTU MISTRZOWIE W ZAWODZIE” w ramach projektu „MISTRZOWIE w ZAWODZIE” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Priorytet X Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów, współfinansowanego ze środków Unii […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu: „Organizacja i przeprowadzenie wizyt zawodoznawczych w formie imprez turystycznych i wyjazdów dydaktycznych na uczelnie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie tarnowskim w okresie trwania projektu  Mistrzowie w zawodzie”: Ogloszenie wyslane do BZP – 16112017 SIWZ_z_zalacznikami_1-5_16112017 SIWZ_zalacznik_6_Umowa_16112017 SIWZ_zalacznik_7_OPZ_16112017 Zmiany treści SIWZ  z dnia 19.11.2017r.: […]

Czytaj więcej