Rekrutacja na staże i praktyki dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na staże dla uczniów technikum i praktyki dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.
Zajęcia w ramach staży i praktyk wynoszą 150 godzin.
Po rozliczonej realizacji stażu/praktyki uczeń wnioskuje o stypendium w wysokości 1 500,00 zł.
Regulamin rekrutacji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są w zakładce Dokumenty.
Dokumenty rekrutacyjne należy składać w szkołach biorących udział w projekcie u szkolnych liderów (wymienionych w zakładce Kadra) do dnia 14 grudnia 2018 r.
Staże i praktyki będą realizowane w okresie ferii zimowych oraz w okresie ferii letnich (tj. od 14.01.2019r. do 25.01.2019 r. oraz od 24.06.2019. do 5.07.2019r.)

You may also like