Posiedzenie Rady Programowej 30 września 2019 r.

Protokół z posiedzenia Rady Programowej

przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie

Znak: CKZiU.070.4.3.4.2019                                                                           Tuchów, 30 września 2019 r.

Porządek spotkania:

  1. Powitanie przybyłych gości.
  2. Informacja w sprawie kontynuacji projektu.
  3. Informacja o liczbie uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie Mistrzowie w zawodzie.
  4. Podziękowanie za współpracę.
  5. Wnioski.

Ad. 1)

Dyrektor CKZiU powitał zebranych i przedstawił porządek spotkania RP.

Ad. 2)

Oficjalnie, 2 stycznia 2020 r. rozpoczyna się kontynuacja projektu Mistrzowie w zawodzie. Projekt jest adresowany do uczniów szkół ponadpodstawowych Powiatu Tarnowskiego,
z ukierunkowaniem na branżę gastronomiczną i budowlaną. Niewielkie środki zostaną zainwestowane w branżę mechaniczną. Najpoważniejszym zadaniem będzie modernizacja spawalni w CKZiU w Tuchowie: wykonanie remontu wnętrza i zakup spawarek. Dla uczniów zaplanowano wiele kursów zawodowych. Kontynuowane będą staże/praktyki zawodowe, ponieważ są formą chętnie podejmowaną przez uczniów.

Ad. 3)

Pani Ludwika Łątka – specjalista ds. realizacji projektu, przedstawiła krótkie podsumowanie dotyczące realizacji wskaźników założonych w projekcie.

Ogółem zostało objętych wsparciem w ramach projektu 1260 uczniów oraz 15 nauczycieli kształcenia zawodowego. Brali oni udział w kursach zawodowych twardych (nadających kwalifikacje) oraz miękkich – zdobywając kompetencje zawodowe. Dodatkowo uczniowie uczestniczyli także w zajęciach językowych (gdzie 98% uczestników nabyło kompetencje językowe), a także w wyjazdach na uczelnie wyższe oraz wizyty zawodoznawcze do okolicznych pracodawców. Staże i praktyki zawodowe ukończyło 373 uczniów, w stażach uczestniczyło także 6 nauczycieli. Jeden z nauczycieli ukończył  studia podyplomowe w zakresie obsługi obrabiarek CNC.

Pozytywnym aspektem realizacji ww projektu jest zdobycie przez aż 404 uczniów kwalifikacji zawodowych uprawniających do wykonywania zawodu. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż wielu z nich uzyskało po kilka kwalifikacji dzięki możliwości uczestnictwa w kilku kursach. Zapewne pomoże im to w zdobyciu wymarzonego stanowiska pracy i pozwoli na dalszy rozwój zawodowy. Z kolei nabyte kompetencje zawodowe będą zapewne dużym atutem dla przyszłych pracodawców i pozwolą uczniom lepiej wykonywać swoją pracę.

Trzech nauczycieli kształcenia zawodowego zdało pozytywnie egzamin na Międzynarodowy Certyfikat AutoDESK i nabyło kwalifikacje zawodowe.

Ze względu na uzyskaną zgodę ze strony Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na przedłużenie projektu do końca roku 2019 r., zostaną zrealizowane jeszcze dodatkowe dwa kursy zawodowe: operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC (50 godz., 10 uczniów) oraz obsługa specjalistycznych programów AutoCAD (40 godz., 10 uczniów) wraz z egzaminem nadającym kwalifikacje w tym zakresie.

Ad. 4)

Kierownik projektu podziękował wszystkim za poświęcony czas na uczestniczenie w posiedzeniach Rady Programowej. Podnoszone przez członków Rady problemy, widziane z praktycznej strony pracodawców były dla Centrum bezcenne. Znaczący był głos Rady zwłaszcza w obszarze kursów zawodowych i zakupów pomocy technodydaktycznych. Cenne uwagi zostały wprowadzone do nowego projektu.

Dyrektor Centrum podziękował za poświęcony czas i konstruktywne sugestie.

Kierownik projektu

Mistrzowie w zawodzie

/   /

dr inż. Ryszard Mysior

You may also like