Rekrutacja na kursy zawodowe

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 5 lutego 2021 r.  u szkolnych liderów lub
w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce Dokumenty.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

 1. Kurs zawodowy (1): kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 2. Kurs zawodowy (2): kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 3. Kurs zawodowy (1): kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 4. Kurs zawodowy (2): kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 5. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 6. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 7. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 8. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
  • Wymiar zajęć: 40 godz.

 9. Kurs zawodowy (1): Kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 10. Kurs zawodowy (2): Kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 11. Kurs zawodowy (1): kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 12. Kurs zawodowy (2): kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 13. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 14. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 15. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 16. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
  • Wymiar zajęć: 25 godz.

 17. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + egzamin
  • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
  • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 28, praktycznych – 10
  • Uczestnik kursu musi być pełnoletni
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSLiT w Wojniczu

 18. Kurs zawodowy: kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień + egzamin
  • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 52, praktycznych – 82
  • Uczestnik kursu musi być pełnoletni
  • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – CKZiU w Tuchowie
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Ryglicach
  • Uczestnicy kursu – 4 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
  • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Żabnie

 19. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B
  • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
  • Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
  • Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub do osiągnięcia pełnoletności brakuje mu maksymalnie 3 miesiące (tj. osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 maja)
  • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy
  • Uczestnicy kursu – 20 uczniów – CKZiU w Tuchowie
  • Uczestnicy kursu – 20 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
  • Uczestnicy kursu – 20 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
  • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSOiZ w Gromniku

 20. Kurs zawodowy: animator czasu wolnego (3)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: 50 godz.

 21. Kurs zawodowy: animator czasu wolnego (3)
  • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
  • Wymiar zajęć: 50 godz.

 22. Kurs zawodowy: pilot wycieczek (3)
  • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: 50 godz.

 23. Kurs zawodowy: rezydent turystyczny (3)
  • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
  • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
  • Wymiar zajęć: 37 godz.

(1) uczeń musi być pełnoletni
(2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat
(3) uczeń musi być pełnoletni

You may also like