REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów technikum i branżowych szkół I stopnia. Formularze rekrutacyjne należy składać do 17 września 2021 r. u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

1. Kurs zawodowy: nowoczesne techniki przygotowywania potraw (w tym kuchnia molekularna)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

2. Kurs zawodowy: kuchnie świata

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

3. Kurs zawodowy: kuchnie świata (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

4. Kurs zawodowy: kuchnie świata (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

5. Kurs zawodowy: kuchnie świata

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

6. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

7. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

8. Kurs zawodowy: Kurs carvingu (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

9. Kurs zawodowy: Kurs carvingu (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

10. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLIT w Wojniczu
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

11. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

12. Kurs zawodowy: Kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

13. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

14. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 33 godz

15. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

16. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

17. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: 23 godz. w ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

18. Kurs zawodowy: Kurs kelnerski z flambirowaniem

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: 33 godz. w ZSP w Żabnie
 • Wymiar zajęć: 33 godz.

19. Kurs zawodowy: obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS (1)

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

20. Kurs zawodowy: obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS (2)

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

21. Kurs zawodowy: obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

22. Kurs zawodowy: obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

23. Kurs zawodowy: Obsługa kasy kelnerskiej z terminalem POS

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie (miejsce może ulec zmianie)
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

24. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (1)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

25. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (2)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

26. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (1)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

27. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (2)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

28. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (1)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

29. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej (2)

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

30. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

31. Kurs zawodowy: Obsługa kasy fiskalnej

 • Uczestnicy kursu – 8 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

32. Kurs zawodowy: cukierniczy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

33. Kurs zawodowy: cukierniczy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

34. Kurs zawodowy: cukierniczy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

35. Kurs zawodowy: cukierniczy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

36. Kurs zawodowy: cukierniczy (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

37. Kurs zawodowy: cukierniczy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

38. Kurs zawodowy: cukierniczy (3)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 30 godz.

39. Kurs zawodowy: kurs przygotowywania i serwowania śniadań hotelowych (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

40. Kurs zawodowy: kurs przygotowywania i serwowania śniadań hotelowych (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 20 godz.

41. Kurs zawodowy: kurs obsługi oprogramowania do świadczenia usług hotelarskich (1)

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

42. Kurs zawodowy: kurs obsługi oprogramowania do świadczenia usług hotelarskich (2)

 • Uczestnicy kursu – 9 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 15 godz.

43. Kurs zawodowy (1): kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.

44. Kurs zawodowy (2): kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.

45. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.

46. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.

47. Kurs zawodowy: kurs spawania MIG/MAG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 145 godz.

48. Kurs zawodowy: kurs spawania stali nierdzewnej TIG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 112 godz.

49. Kurs zawodowy: kurs spawania stali czarnej TIG (wraz z egzaminem)*

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 112 godz.

* uczeń musi być pełnoletni;
* uczeń wykonuje na własny koszt badania lekarskie potwierdzające brak przeciwskazań do uczestnictwa w kursie i dostarcza zaświadczenie do biura projektu przed rozpoczęciem kursu

50. Kurs zawodowy (1): kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

51. Kurs zawodowy (2): kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

52. Kurs zawodowy: kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

53. Kurs zawodowy: kurs AutoCAD (wraz z egzaminem)

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

54. Kurs zawodowy: kurs zbrojarz

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 80 godz.

55. Kurs zawodowy: kurs brukarz

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz.

56. Kurs zawodowy: kurs robót posadzkarsko-okładzinowych

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 60 godz.

You may also like