INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

z dnia 28 września 2020 r. W dniu 28 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o […]

Czytaj więcej

Rekrutacja na dokształcanie zawodowe nauczycieli

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy i egzaminy mistrzowskie/czeladnicze dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Formularze rekrutacyjne należy składać do 9 października 2020 r. do sekretariatu CKZiU w Tuchowie lub biura […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

W dniu 25 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

W dniu 24 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po […]

Czytaj więcej

INFORMACJA KOMISJI STYPENDIALNEJ

W dniu 18 września 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji stypendialnej powołanej Zarządzeniem Nr 22/2020 Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie z dnia 7 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji stypendialnych do oceny wniosków o przyznanie stypendium złożonych przez uczniów po […]

Czytaj więcej

Rekrutacja na staże i praktyki zawodowe dla uczniów

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na: – staże zawodowe dla uczniów technikum i liceum ogólnokształcącego oraz – praktyki zawodowe dla uczniów branżowej szkoły I stopnia. Staże i praktyki zawodowe trwają 150 godzin. Po realizacji stażu/praktyki uczeń/uczennica wnioskuje o stypendium […]

Czytaj więcej