Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 19 marca 2020

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Tuchowie zamieszcza odpowiedzi na pytania oferentów, dotyczące przetargu: Wyłonienie specjalistów do obsługi projektu
MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

ODPOWIEDŹ

You may also like