Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 12 października 2020

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie zamieszcza odpowiedzi na pytania oferentów, dotyczące przetargu: Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu MISTRZOWIE w ZAWODZIE II

Odpowiedzi na pytania 16.10

You may also like