ZAPYTANIE OFERTOWE

Prowadzone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie w oparciu o zasadę konkurencyjności na zadanie pn. „Zakup i dostawę pomocy  dydaktycznych- budowlanych i gastronomicznych w ramach realizacji projektu„Mistrzowie w zawodzie II”. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r., Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710 z późn.zm.)

Zapytanie ofertowe- gastronomiczne

Załącznik nr 1 Formularz oferty- gastronomiczne

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia- gastronomiczne

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- gastronomiczne

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- gastronomiczne

Załącznik nr 5 wzór umowy- gastronomiczne

Zapytanie ofertowe- budowlane

Załącznik nr 1 Formularz oferty- budowlane

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia- budowlane

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego- budowlane

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego- budowlane

Załącznik nr 5 – wzór umowy- budowlane

Aktualizacja 14.07.2023 r:
Protokół z otwarcia ofert – budowlane
Protokół z otwarcia ofert – gastronomiczne

Aktualizacja 18.07.2023 r:
Protokół z zapytania ofertowego – budowlane
Protokół z zapytania ofertowego – gastronomiczne

You may also like