PRACE ADAPTACYJNE W RAMACH PROJEKTU

Zakończono prace związane z adaptacją pomieszczeń w:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie – pracownia przygotowania i ekspedycji śniadań oraz spawalnia,
  • Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie – pracownia AutoCad.

W CKZiU w Tuchowie prace te polegały m.in.: na wymianie sieci elektrycznej i teletechnicznej, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, skuciu ścianek wewnętrznych i połączeniu kuźni ze spawalnią, wyrównaniu wysokości posadzek do jednolitego poziomu we wszystkich pomieszczeniach spawalni, wykonaniu izolacji poziomej, renowacji, skuciu i naprawie tynków wewnętrznych, wykonaniu boksów spawalniczych, renowacji posadzki, pracach malarskich.

W ZSP w Zakliczynie w ramach prac adaptacyjnych: przygotowano instalację elektryczną pod montaż rolet oraz instalację zasilającą stanowiska komputerowe, zamontowano klimatyzację, wymieniono oświetlenie i stolarkę drzwiową, wykonano prace malarskie.

Obecnie trwają też prace remontowo-adaptacyjne związane z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych w CKZiU w Tuchowie. W ich efekcie zostanie zainstalowana winda wewnętrzna w budynku szkoły, wykonany będzie montaż mechanizmu samootwierającego drzwi wejściowe oraz montaż platformy opuszczającej na wysokość portierni, a także pomieszczenia socjalne (w tym toaleta) zostaną przystosowane do osób z obniżoną sprawnością lub specjalnymi potrzebami.

Do końca grudnia zostały dostarczone do szkół sprzęty i akcesoria, które w znacznym stopniu pozwolą na unowocześnienie bazy dydaktycznej w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej oraz budowlanej. W kolejnym etapie przedstawimy jak prezentują się w pełni wyposażone w ramach projektu pracownie w poszczególnych szkołach.

You may also like