REKRUTACJA NA KURSY ZAWODOWE

W ramach projektu „Mistrzowie w zawodzie II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 prowadzona jest rekrutacja na kursy zawodowe dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Tarnowskiego.  Formularze rekrutacyjne należy składać do 16 grudnia 2022 r.  u szkolnych liderów lub w sekretariatach szkół biorących udział w projekcie.

Celem kursów jest nabycie dodatkowych kwalifikacji (umiejętności i wiedzy) oraz kompetencji społecznych przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Regulamin rekrutacji, formularz zgłoszeniowy oraz pozostałe załączniki dostępne są na stronie www.mistrzowiewzawodzie.pl w zakładce Dokumenty – Regulamin rekrutacji oraz na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie.

Wykaz kursów dla uczniów poszczególnych szkół:

1. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

2. Kurs zawodowy (1): kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

3. Kurs zawodowy (2): kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

4. Kurs zawodowy (1): kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

5. Kurs zawodowy (2): kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

6. Kurs zawodowy (3): kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

7. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

8. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

9. Kurs zawodowy: kurs barmański (1)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
 • Wymiar zajęć: 40 godz.

(1) uczeń musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2023 r.

10. Kurs zawodowy: Kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

11. Kurs zawodowy (1): kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

12. Kurs zawodowy (2): kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

13. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

14. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSLiT w Wojniczu
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

15. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

16. Kurs zawodowy: kurs baristy (2)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Żabnie
 • Wymiar zajęć: 25 godz.

(2) uczeń musi mieć ukończone 16 lat na dzień 1 stycznia 2023 r.

17. Kurs zawodowy: kurs wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem + egzamin

 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne i praktyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 28, praktycznych – 10
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2023 r.

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSLiT w Wojniczu

18. Kurs zawodowy: kurs operatora koparkoładowarki, wszystkie w III klasie uprawnień+ egzamin

 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie lub w ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 52, praktycznych – 82
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2023 r.

 • Uczestnicy kursu – 6 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Uczestnicy kursu – 4 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Żabnie

19. Kurs zawodowy: Rusztowania budowlano – montażowe metalowe – montaż i demontaż

 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: nie mniej niż teoretycznych – 40, praktycznych – 40
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2023 r.

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie

20. Kurs zawodowy: prawo jazdy kat B

 • Miejsce prowadzenia zajęć: zajęcia teoretyczne dla uczniów będą się odbywały w CKZiU w Tuchowie i w ZSP w Zakliczynie lub innej szkole realizującej projekt
 • Wymiar zajęć: określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców
 • Uczestnik kursu musi być pełnoletni lub osiągnie pełnoletność najpóźniej 31 marca 2023 r.)
 • Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za egzamin państwowy

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Uczestnicy kursu – 20 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSLiT w Wojniczu
 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Żabnie
 • Uczestnicy kursu – 20 uczniów – ZSOiZ w Ciężkowicach
 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSOiZ w Gromniku

21. Kurs zawodowy: animator czasu wolnego (3)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 50 godz.

22. Kurs zawodowy: animator czasu wolnego (3)

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – ZSP w Ryglicach
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Ryglicach
 • Wymiar zajęć: 50 godz.

23. Kurs zawodowy: pilot wycieczek (3)

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 50 godz.

24. Kurs zawodowy: rezydent turystyczny (3)

 • Uczestnicy kursu – 5 uczniów – ZSP w Zakliczynie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: ZSP w Zakliczynie
 • Wymiar zajęć: 37 godz.

(3) uczeń musi być pełnoletni na dzień 1 stycznia 2023 r.

25. Kurs zawodowy: kurs carvingu

 • Uczestnicy kursu – 10 uczniów – CKZiU w Tuchowie
 • Miejsce prowadzenia zajęć: CKZiU w Tuchowie
 • Wymiar zajęć: 16 godz.

You may also like